6
Ago-13

Chistes: Papá, ¿Soy adoptado?

Fuente: Propia | Twittero: @Francisk1t0 | Etiquetas: · · · ·

Otras Twitterias