20
Jun-13

Chistes: No tengo apodo

Fuente: Propia | Twittero: @EresChiste | Etiquetas: · · ·

Otras Twitterias